logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

בית בהרצליה | 133

מיצוי מקסימלי של זכויות בנייה – בדרך-כלל זה שם קוד למונוליט גדול ממדים עם מרתף, שתי קומות ועליית גג רעפים שיושב די בכבדות על המגרש. איך מתמודדים עם ענק כזה?
בבית בהרצליה החלטנו להפנות את המבט פנימה: “חוצבים” מתוך המאסה הפנימית חלל כפול בגובה שתי קומות ומרימים מדרגות עכבישיות מפלדה שעולות לכל הגובה מהמרתף ועד לגג. האור שמגיע מעליית הגג משתקף במדרגות הלבנות שמקרינות אותו אל תוך החלל כמו גוף תאורה ענק. וכלפי חוץ? המאסה הלבנה של הקומות עליונות מרחפת מעל קומת קרקע עם “רוסטיקציה” (אדריכלי הרנסאנס באיטליה עשו את זה לפנינו…): חיפוי לבנים שרופות שהעמדנו על הצד כדי לקבל טקסטורה מחוספסת.