logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

משרד מהנדסים בתל-אביב | 063

תכנון משרד עבור חברת הנדסה העוסקת בתכנון תשתיות לתחבורה.

החלל המיועד למשרדים היה צר וארוך והיו בו חלונות מעטים בלבד. מטרות התכנון היו יצירת סביבת עבודה נעימה ומוארת תוך מתן אפשרות לצמיחה עתידית בתוך החלל הקיים, והענקת זהות ייחודית לאירגון.

באזור החיצוני הסמוך לחלונות ממוקמות עמדות עבודה פתוחות, חדרים למהנדסים הבכירים וחדר ישיבות. עמדות העבודה הפתוחות מאפשרות לאור יום לחדור לעומק המשרד ולהאיר גם את האזור הפנימי המרוחק מהחלונות. מבנה זה יוצר חלל סטודיו מואר שבמרכזו ממוקם שולחן מרכזי המשמש לעבודה משותפת, פגישות לא פורמליות וארוחות.

חומרי הגמר לקוחים מעולם הפיתוח הנופי, התשתיות והתחבורה. המשרד מרוצף באבן פיתוח אפורה בעיבוד חוץ, גופי התאורה המוארכים ממוקמים בתקרה בדוגמת פסי הפרדה ופחי האשפה עשויים מצמיגים ממוחזרים. מחיצות הפרדה שקופות למחצה יוצרות חזית פנימית המחדירה אור טבעי מהחדרים לאזור הפנימי המרוחק מהחלונות.