logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

בית טורי בתל-אביב | 067

הפרויקט מתוכנן כשיפוץ של בית במבנה טורי משנות ה-50, שמגיעים אליו דרך סימטת הולכי רגל הניצבת לרחוב. שטח הבית 140 מ”ר.

החדרים מקוריים נהרסו והבית תוכנן מחדש – החללים הציבוריים נפתחים לגינה האחורית וחדרי השינה פונים לחזית הקדמית. חדר ההורים ממוקם בקומת גלריה.

התקרה עולה בשיפוע מקומת הקרקע אל קומת הגלריה ומאחדת את שני המפלסים.

על-מנת ליצור אוורור טבעי בבית עם 2 כיווני אוויר בלבד, פתחנו חלון עילי מעל לדלת הכניסה, וסקיילייט מעל למבואת חדר ההורים בקומת הגלריה. חלונות אלו נפתחים חשמלית ומשחררים את האוויר החם שעולה מעלה בחלל הכפול.

האלמנט המרכזי בחלל המגורים הוא ספריה גדולה מ-MDF שחור, שמעליה קיר כפול המשמש למעבר תעלות המיזוג. קיר הספרייה מפריד בין האזור הציבורי לחדרי הילדים.

מאחורי הספרייה עולה גרם מדרגות לחדר ההורים שבקומת הגלריה. פתח בראש המדרגות משמש כמרפסת תצפית לחלל המגורים שבקומת הקרקע.

המטבח בעל 3 פאות, ומאחוריו ארון אחסון הניצב לאורך כל הקיר המשותף עם השכן. הקיר שמעל הארון מתקפל לאחור במפגש עם החלון העילי.

השטחים הציבוריים מרוצפים באבן אפורה ורצפת חדרי השינה מחופה פרקט.