logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

מרכז מבקרים בגני רמת-הנדיב

  • עדה כרמי-מלמד אדריכלים. אדריכל אחראי: יובל אמיצי
  • המבנה ממוקם בין מגרש חניה ציבורי לבין גני הזיכרון של רמת-הנדיב. הפרויקט תוכנן כבניין ארוך המתעקל לאורך כ-150 מטרים. הוא כולל אודיטוריום, כיתות לימוד, גלריה לתצוגה וקפטריה. המבנה חפור כולו בקרקע ומכוסה בסוללת אדמה נטועה בצמחיה ים-תיכונית. אור טבעי חודר לבניין דרך המרווח המפריד בין שני המדרונות של הסוללה, ודרך חצרות פנימיות הממוקמות לאורכה. ציר תנועה מואר מלמעלה עובר לכל אורך הבניין וקושר בין הפונקציות השונות. שלושה מעברים חוצים את הסוללה ומקשרים בין אזור החניה לגנים. המעבר המרכזי נפתח ישירות אל מול שער הכניסה לגנים.