logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

בית במושב בני-דרור | 036

תכנון בית עבור משפחה עם 3 ילדים. למרות שהבתים בשכונה ממוקמים בצפיפות, החזית האחורית נשקפת צפונה אל נוף פתוח של שדות ופרדסים. על מנת לשמור על פרטיות מפני הרחוב ולהשיג פתיחות מרבית אל הנוף,תוכנן הבית בצורת האות L. בין זרועות ה-L ממוקמת חצר פנימית נסתרת מהרחוב ופתוחה אל הנוף, ובה גינה גדולה, אזור ישיבה ומשחקים. החזית הדרומית הפונה לרחוב אטומה יחסית, ולעומתה החזיתות האחוריות פתוחות למלוא גובהן. תכנון הבית בשתי זרועות ניצבות מאפשר הפרדה בקומת הקרקע בין המטבח ופינת האוכל לבין הסלון, ללא שימוש במחיצות. אותו עקרון משמש לחלוקה בין אזור ההורים לחדרי הילדים בקומה א’. קומת המרתף מוארת בפתחים גדולים וחצר אנגלית. החלונות המלווים את גרמי המדרגות עוטפים את פינות הבית וצורתם משתנה בהתאם לצירי המבט. קיר המסך המתרומם לכל גובה החזיתות האחוריות מורכב מאזורים של זכוכית קבועה, חלונות לפתיחה ומערכות הזזה בקומת הקרקע. חזית הזכוכית מוגנת ע”י רפפות אלומיניום המונעות התחממות החזית והחלונות