logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

בית בגבעתיים | 086

הפרוייקט תוכנן כשיפוץ ותוספת קומה לבית קיים, עבור משפחה עם שלושה ילדים מתבגרים. המגרש צר וארוך וחזית הבית פונה לרחוב סואן. על מנת ליצור חציצה בין אזור המגורים לרחוב, לשמור על הפרטיות ולהגן מפני רעש, החזית הקדמית אטומה. בקומת הקרקע ממוקמים בה שרותי האורחים, וחזית קומה א’ נסוגה מאחורי מרפסת בנויה. הפתח היחידי בחזית הוא דלת הכניסה.

הכניסה הקיימת, שהיתה ממוקמת בפאה הארוכה של הבית, בוטלה ועברה לפאה הקצרה הפונה לרחוב. המהלך הזה פינה שטח לגינה גדולה הנצפית מתוך הבית, נתפסת כהמשך חלל המגורים ומגדילה את תחושת המרחב הפנימי.

על-מנת להבטיח להורים פרטיות, מוקמה יחידת ההורים בקומת הקרקע וחדרי הילדים בקומה א’. יחידת ההורים מפנה את הגב לחלל המרכזי ופונה לצד האחורי של המגרש, עם חצר אינטימית משלה. החצר מופרדת מהגינה המרכזית ומוגנת מהמגרשים השכנים.

בקומת א’ – קומת הילדים – 3 חדרי שינה גדולים, חדר מקלחת, חדר כביסה ושירות, ומרפסת שמש מזרחית מעל לדלת הכניסה.

החיזוקים הקונסטרוקטיביים של הבית יוצרים שפה אדריכלית המספרת את סיפורו של הבית. הרחבת הסלון בקומת הקרקע בוצעה בבטון חשוף, ועמודי ברזל חשופים תומכים את הפתח שנפרץ בתקרה הקיימת עבור פיר המדרגות.

האלמנט המרכזי בחלל המגורים הוא מדרגות הברזל, הבנויות מאלמנטים בצורת האות Z. מבנה זה מעניק יציבות וחוזק למדרגות . מעקה המדרגות מתרומם לכל הגובה ומתלכד עם מעקה הפיר בקומה א’.

קומת הקרקע מרוצפת באבן אפורה. אותה אבן משמשת גם לחיפוי הקירות בחדרי המקלחת. רצפת קומת הילדים עשויה לוחות עץ בגוון דיו המתחבר לגוון הברזל הטבעי של המדרגות. עבודות הנגרות מבוצעות בגוון הקירות.