logo amitzi

אמיצי אדריכלים

menu

בית טורי ברמת-חן | 267

תכנון מחדש של בית קיים הממוקם בתוך מבנה “רכבת” טורי בן 8 יחידות, ופורק לחלוטין מבפנים תוך תמיכה זמנית של גג הרעפים. החזית לרחוב נשמרה ללא שינוי ואילו החזית לגינה נפתחה למלוא רוחב הבית באמצעות חלונות הזזה. קיר בעובי 75 ס”מ מפריד בין האיזור הציבורי של הבית לבין חדרי השינה, ובתוכו ממוקמות מערכות מיזוג האויר, אזור הכביסה וארונות האיחסון. הבית ממוקם בראש מדרון ומשום כך יורדת הגינה בשלוש טראסות עד מפלס הנמוך מהבית בארבעה מטרים. למרות חזיתות הזכוכית הגדולות והסביבה הצפופה נשמרת הפרטיות בבית, זאת בשל הפרשי הטופוגרפיה ועל-ידי נטיעת צמחיה עבותה.